Sponsoring AED gezocht!

Eerst een stukje uitleg wat een AED nu precies is en doet.
Een A(automatische) E(externe) D (defibrillator) is een apparaat dat een schok kan toedienen als het hart fibrilleert of stilstaat.
Er zijn veel verschillende modellen op de markt, maar allemaal zeggen ze wat de hulpverlener moet doen.
Alle modellen hebben 2 elektrodes die op de borstkas geplakt moeten worden.
Het verdere protocol is niet te be´nvloeden.

Een snelle inzet van de AED verhoogt de overlevingskansen van een slachtoffer. Hoe sneller, hoe beter.
De overlevingskansen zijn hierdoor in het gunstigste geval met 50% gestegen.
Daarom is het zeer belangrijk om een AED bedieningscursus te volgen.

Een aantal jaren geleden zijn er door de gemeente Buren AED 's aangeschaft.
Het onderhoud werd overgedragen aan de EHBO vereniging.
Door de hoge onderhoudskosten en het geringe nut voor de EHBO vereniging is besloten om het beheer weer terug te geven aan de gemeente Buren.
Inmiddels hebben wij, met dank aan sponsoring, een mobiele AED aan kunnen schaffen, maar deze moet ook onderhouden worden.
Aan het onderhoudscontract zit ook een aardig prijskaartje.

Daarom vragen wij een kleine sponsoring zodat wij de mobiele AED goed kunnen onderhouden en deze mee kunnen nemen naar evenementen

Wilt u sponsoren? Dan kunt u contact opnemen met ons via ehbo-buren@live.nl