Opleidingen

Het werkterrein van de moderne eerste hulpverlener is breder dan het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.
Mensen kunnen ook hulp nodig hebben in andere situaties, bijvoorbeeld omdat ze onwel worden, of een hartstilstand krijgen.
Deskundige en geoefende hulpverleners zijn letterlijk van levensbelang. Zij kunnen handelen omdat ze weten wat ze (moeten) doen.
Ze zijn gediplomeerd. Dit kan in iedere denkbare situatie zijn, maar vooral daar waar grote groepen mensen bij elkaar komen zijn de EHBO’ers actief.
Daarbij moet worden gedacht aan wedstrijden, manifestaties, feesten.

Afdelingen oefenen regelmatig. Kennis en vaardigheid moeten onderhouden worden.
Een eerste hulpverlener moet voldoen aan eisen die door de overheid zijn vastgesteld.
Het diploma heeft een houdbaarheidsdatum tot twee jaar na afgifte.
Dan moet het verlengd worden; zijn of haar kennis en vaardigheid moet telkens opnieuw blijken.

We presenteren onze opleidingen graag aan u:
 • Opleiding diploma eerste hulp & herhalingslessen
 • Opleiding AED/reanimatie & herhalingslessen

 • De E.H.B.O. cursus wordt gegeven volgens de richtlijn van Het Oranje Kruis aan de hand van Het Oranje Kruis boekje 27e druk.
  Onze E.H.B.O. cursus vindt altijd plaats op de maandagavond van 20.00-22.00 uur in de brandweerkazerne, Graafschapsstraat 3, 4116 GE Buren.

  Onze docent is opgeleid en gecertificeerd als docent eerste hulp volgens de eindtermen van Het Oranje Kruis.

  Door een opleiding te volgen, wordt de cursist lid van de EHBO vereniging Buren.
  Leden wordt ieder jaar via de vereniging opgeroepen herhalingslessen te volgen.

  Tijdens sommige herhalingslessen wordt er geoefend met behulp van een LOTUS slachtoffer.
  LOTUS is een afkorting die staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers.
  Deze mensen zijn in staat zich in te leven in de situatie van een slachtoffer en een ongevalsituatie na te bootsen.
  Het is toch “prettiger” om eerst op een LOTUS slachtoffer te oefenen dan op een echt slachtoffer.

  Ook een oefenavond samen met de brandweer is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis.
  Verder hebben we ook jaarlijks een gastspreker die een speciaal onderwerp belicht waar we in de hulpverlening mee te maken kunnen krijgen.

  De beste ervaring doet u op in de praktijk.
  De E.H.B.O.'ers die net hun diploma behaald hebben en meelopen op een evenement krijgen een mentor toegewezen.
  Dit doen we zodat de 'nieuwe' E.H.B.O.'er niet gelijk in het diepe gegooid wordt.

  De EHBO vereniging Buren is officieel Reanimatie partner van de Hartstichting.
  Het doel van de Hartstichting en de Reanimatie partners is laagdrempelige en kwalitatieve bijdrage leveren aan de verbetering van de overlevingskansen
  na een hartstilstand.

  Indien u de opleiding E.H.B.O. bij ons wilt volgen kunt u contact opnemen voor verdere informatie,
  of inschrijven via het kopje inschrijven - opleiding in het linker menu.