Oefenavonden

De herhalingslessen van 2018-2019 zullen weer op de maandagavonden van 20.00-22.00 uur zijn in in de brandweerkazerne in Buren

De cursisten draaien deze avonden ook mee, naderhand zullen zij nog 3 extra lessen krijgen ter voorbereiding op het examen.

Agenda EHBO-lessen seizoen 2019-2020
Aantal Datum Soort les Onderwerpen Competenties
1. 02-09-2019 Reanimatieles 1e avond De deelnemers krijgen bericht op welke avond ze zijn ingedeeld 2 + 4
16-09-2019 Reanimatieles 2e avond De deelnemers krijgen bericht op welke avond ze zijn ingedeeld 2 + 4
30-09-2019 Reanimatieles 3e avond De deelnemers krijgen bericht op welke avond ze zijn ingedeeld 2 + 4
14-10-2019 Reanimatieles 4e avond De deelnemers krijgen bericht op welke avond ze zijn ingedeeld 2 + 4
28-10-2019 Reanimatieles 5e avond De deelnemers krijgen bericht op welke avond ze zijn ingedeeld 2 + 4
2. 11-11-2019 EHBO-les Ernstige uitwendinge bloeding/ uitwendige wonden en shock 5 + 6 + 7
3. 25-11-2019 EHBO-les Vijf belangrijke punten van de EHBO, stoornissen in de ademhaling 1 + 3
4. 09-12-2019 EHBO-les Kneuzingen en verstuikingen, vergiftiging en steken en beten 9 + 12 + 19
5. 06-01-2020 Oefenles Oefenavond op een bedrijfslocatie Diverse
6. 20-01-2020 EHBO-les Verband- en hulpmiddelen 17
7. 03-02-2020 EHBO-les Het menselijk lichaam 18
8. 10-02-2020 Gastles Gastles over tapen N.V.T.
9. 02-03-2020 Toets Wat hebben we geleerd 1 + 3 + 5 + 6 + 7 + 9 + 12 + 17 + 18 + 19
10. 16-03-2020 Algemene ledenvergadering + spel Uitreiken 2 jaarspeldjes + spel N.V.T.


Jaarlijkse competentietraining
1. Vijf belangrijke punten van eerste hulp
2. Stoornissen in het bewustzijn
3. Stoornissen van de ademhaling
4. Stoornissen in de bloedsomloop
5. Ernstige uitwendige bloedingen
6. Shock

Tweejaarlijkse competentietraining
7. Uitwendige wonden
8. Brandwonden
9. Kneuzingen en verstuikingen
10. Ontwrichting en botbreuken
11. Letsels oog, neus, oor, tand
12. Vergiftiging
13. Elektriciteitsongevallen
14. Koudeletsels
15. Warmteletsels
16. Vervoer over korte afstand
17. Verband- en hulpmiddelen
18. Het menselijk lichaam
19. Steken en beten
20. Eerste hulp aan kinderen, ziektes