ANBIDe KNV EHBO afdeling Buren (ook wel genoemd algemene EHBO vereniging Buren) is een ANBI (algemeen nut beogende instelling).
Dat betekend dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over een schenking of nalatenschap.
Op deze pagina zijn de gegevens gepubliceerd, die de overheid verplicht stelt voor ANBI’s.
Ons RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer) is 802451755.

Verenigingsgegevens:
KNV EHBO afdeling Buren
Adres: Binnenweg 20
Postcode + plaats: 4001 ER Tiel
Telefoon: 06-13218979
Internet: www.ehbo-buren.nl
Email: ehbo-buren@live.nl
IBAN: NL29 INGB 0002 9038 72
Kvk: 40157436

Bestuursleden:
Voorzitter: Dhr. Frans Vrencken
Secretaris & vertrouwenspersoon : Dhr. Jos Thomassen
Penningmeester: Mevr. Deborah Thomassen
Lid: Dhr. Leo van Kuijl

Een duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
De doelstelling van de KNV EHBO afdeling Buren is het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen. Wij trachten dit doel te bereiken door:
1.Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als praktisch onderricht gegeven wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken.
2.Het organiseren van herhalingscursussen met als doel om de aangeleerde competenties te onderhouden en te verdiepen en te verbreden.
3.Het verstrekken van hulp bij sport- en spelwedstrijden, evenementen, open dagen, koningsdag, etc.

Het beloningsbeleid
Het bestuur en de leden van de vereniging bestaan alleen uit vrijwilligers. Dit betekent dat de gemaakte kosten vergoed worden en er soms een vrijwilligersvergoeding wordt gegeven.
De meeste vrijwilligers zien hier echter van af en schenken dit bij voorbaat alweer terug aan de vereniging.
De instructeur wordt ingehuurd op basis van een modelovereenkomst. Hij ontvangt 20 euro per uur plus reiskosten.
De lotussen worden ingehuurd, de tarieven worden bepaald door de lotuskring.


  • Klik hier om het financieel jaaroverzicht van 2018 te openen.
  • Klik hier om het jaarverslag van 2018 te openen.