Koninklijke Nederlandse EHBO Vereniging Buren


Op 16 mei 1953 werd de vereniging afdeling Buren van de Koninklijke vereniging Eerste Hulp bij Ongelukken opgericht.
Deze oprichting werd op 18 mei 1953 goedgekeurd door het hoofdbestuur van de

Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste hulp Bij Ongelukken.

In de praktijk betekende dit het volgende:
Als de Koninklijke Nederlandse Vereniging Eerste Hulp Bij Ongelukken hun “huishoudboekje”

niet op orde hadden dan moesten de verenigingen dat bijpassen.
In principe waren we dus geen zelfstandige vereniging.

Dat heeft er toe geleidt dat op 14 september 1992, door de algemene ledenvergadering is besloten, de statuten te wijzigen.

Het gevolg hiervan was, dat op 19 november 1992, de naam van de vereniging werd gewijzigd in:

ALGEMENE E.H.B.O. VERENIGING BUREN.
Door deze wijziging zijn we een zelfstandige vereniging geworden.

 

 

Geschiedenis van E.H.B.O. Vereniging Buren