Koninklijke Nederlandse EHBO Vereniging Buren

Opleiding & herhalingslessen Reanimatie


Reanimatie / bediener AED (Automatische Externe Defibrillator).


Tijdens de cursus reanimatie/bediener AED leert u:
* Hoe u een AED gebruikt.
* Hoe u moet reanimeren.


! Nieuw: Reanimatie bij kinderen (Zit vanaf nu standaard bij de opleiding in).


De cursus wordt afgesloten met een certificaat.

Om het certificaat geldig te latenblijven dient u elk jaar de herhalingscursus te volgen.

Ook de herhalingscursus kunt u bij ons volgen.

 

Aantal lessen: 1 avond.
Tijden: 20.00-22.00 uur.
Wanneer: 1 maandagavond in september/ oktober. 
Groepsgrootte: minimaal 6 – maximaal 12 personen.
Cursusdata: zie het rooster van de oefenavonden.

Prijzen: Opleiding kost 35 euro, de herhaling kost 30 euro.
Cursuslocatie: brandweerkazerne, Graafschapsstraat 3, 4116 GE Buren.

Gezien het aantal leden wordt de AED-herhalingsles meerdere keren gegeven.
Voordat een seizoen begint krijgt ieder lid een email met de mogelijkheid zijn voorkeur voor een datum aan te geven. 

Inschrijven

Een inschrijving als cursist(e) / lid is definitief als:
* de vereniging een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen
* de vereniging het cursus/lesgeld heeft ontvangen


Afmelden / opzeggen
Het afmelden van cursisten en opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk/per email te geschieden.
Bij te late opzegging wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht.
Afmelden voor een cursus nadat de betaling is voldaan kan alleen als daarvoor een geldige reden wordt opgegeven.
Het bestuur beslist hierover. Bij tussentijdse opzeggingen vindt geen terugbetaling van de contributie plaats.
 

 

 

 

 

Naam  
E-mail  
Adres  
Telefoonnummer   
Opleiding of herhaling