Koninklijke Nederlandse EHBO Vereniging Buren

Opleiding & herhalingslessen EHBO


Waarom een eerste hulp cursus?
Bij het woord 'ongeluk' denkt u misschien aan een dramatische gebeurtenis met veel bloed en ellende.
De meeste ongelukken gebeuren gewoon thuis, op het werk of tijdens het sporten.
Een gekneusde enkel, een schaafwond, verslikken: daar is niets engs of bloederig aan.
Het is belangrijk dat het slachtoffer op tijd wordt geholpen.
Soms, bijvoorbeeld bij een hartinfarct of slagaderlijke bloeding, kan het van levensbelang zijn!
De meeste mensen staan er vaak niet bij stil, maar iedereen kan ermee te maken krijgen.
Juist daarom zou eigenlijk iedereen een eerste hulp cursus moeten volgen.

De EHBO vereniging Buren geeft de opleiding voor het diploma 'eerste hulp'.
Dit is een door de overheid erkend diploma.

In een vooraf vastgesteld aantal lessen leert u wat u wel en vooral niet moet doen.
De opleiding is een combinatie van de theorie bestuderen uit het Oranje Kruis boekje

en oefenen tijdens de lessen met het lotusslachtoffer.
De instructeur zal vervolgens het examen aanvragen.

De opleiding wordt gegeven door een docent eerste hulp.
Het diploma omvat ook reanimatie en het gebruik van een AED (Automatische Externe Defibrillator).

Minimumleeftijd
Cursisten moeten 16 jaar zijn ten tijde van het examen.
Voor 12 - 16 jarigen is het mogelijk om met toestemming van de ouders/voogd deel te nemen aan het examen.

Kosten
De opleiding E.H.B.O. seizoen 2022-2023 kost 155 euro.
Dit is incl. het Oranje Kruis boek en het examen.

De herhalingslessen E.H.B.O. seizoen 2022-2023 kosten 40 euro.

Het diploma
De opleiding wordt afgesloten met een examen dat bestaat uit een praktisch en een theoretisch gedeelte.
Als u slaagt ontvangt u het diploma eerste hulp.

Na het behalen van het diploma dient u herhalingslessen te volgen voor het geldig houden van het diploma.
Deze herhalingslessen kunt u ook via onze EHBO vereniging volgen.
De opleiding en herhalingslessen die wij organiseren vinden altijd plaats van september t/m ongeveer februari.
Deze zijn op maandagavond van 20.00 tot 22.00 uur.

Gezien het aantal leden wordt de AED-herhalingsles meerdere keren gegeven.
Voordat een seizoen begint krijgt ieder lid een uitnodigingsbrief waarop alle lesdata vermeld staat,

en waarop vermeld staat bij welke AED-herhalingsles het lid is ingedeeld.

Reanimatie en het gebruik van de AED worden ieder seizoen behandeld.
De overige onderwerpen variëren per jaar.

Inschrijven

Een inschrijving als cursist(e) / lid is definitief als:
* de vereniging een volledig ingevuld inschrijfformulier heeft ontvangen.
* de vereniging het cursus/lesgeld heeft ontvangen.


Afmelden / opzeggen
Het afmelden van cursisten en opzeggen van het lidmaatschap dient schriftelijk/per email te geschieden.
Bij te late opzegging wordt het volledige lesgeld in rekening gebracht.
Afmelden voor een cursus nadat de betaling is voldaan kan alleen als daarvoor een geldige reden wordt opgegeven.
Het bestuur beslist hierover. Bij tussentijdse opzeggingen vindt geen terugbetaling van de contributie plaats.
 

 

 

 

 

Naam  
E-mail  
Adres  
Telefoonnummer   
Opleiding of herhaling  
Diplomanummer indien herhalingslessen