Koninklijke Nederlandse EHBO Vereniging Buren

EHBO / Reanimatie 
 

Het werkterrein van de moderne eerste hulpverlener is breder dan het verlenen van eerste hulp bij ongelukken.
Mensen kunnen ook hulp nodig hebben in andere situaties, bijvoorbeeld omdat ze onwel worden, of een hartstilstand krijgen.
Deskundige en geoefende hulpverleners zijn letterlijk van levensbelang.

Zij kunnen handelen omdat ze weten wat ze (moeten) doen.Ze zijn gediplomeerd.

Dit kan in iedere denkbare situatie zijn, maar vooral daar waar grote groepen mensen bij elkaar komen zijn de EHBO’ers actief.
Daarbij moet worden gedacht aan wedstrijden, manifestaties, feesten.

Afdelingen oefenen regelmatig. Kennis en vaardigheid moeten onderhouden worden.
Een eerste hulpverlener moet voldoen aan eisen die door de overheid zijn vastgesteld.
Het diploma heeft een houdbaarheidsdatum tot twee jaar na afgifte.
Dan moet het verlengd worden; zijn of haar kennis en vaardigheid moet telkens opnieuw blijken.

We presenteren onze opleidingen graag aan u:

Opleiding diploma eerste hulp & herhalingslessen

Opleiding AED/reanimatie & herhalingslessen

 

De E.H.B.O. cursus wordt gegeven volgens de richtlijn van Het Oranje Kruis

aan de hand van Het Oranje Kruis boekje 28e druk.
Onze E.H.B.O. cursus vindt altijd plaats op de maandagavond van 20.00-22.00 uur in de brandweerkazerne,

Graafschapsstraat 3, 4116 GE Buren.

Onze docent is opgeleid en gecertificeerd als docent eerste hulp volgens de eindtermen van Het Oranje Kruis.

Door een opleiding te volgen, wordt de cursist lid van de EHBO vereniging Buren.

Leden worden ieder jaar via de vereniging opgeroepen om herhalingslessen te volgen.

 

Tijdens sommige herhalingslessen wordt er geoefend met behulp van een LOTUS slachtoffer.
LOTUS is een afkorting die staat voor Landelijke Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoffers.
Deze mensen zijn in staat zich in te leven in de situatie van een slachtoffer en een ongevalsituatie na te bootsen.
Het is toch “prettiger” om eerst op een LOTUS slachtoffer te oefenen dan op een echt slachtoffer.

Ook een oefenavond samen met de brandweer is een jaarlijks terugkerende gebeurtenis.

Deze avond vindt vaak plaats op een bedrijfslocatie. 
Verder hebben we ook jaarlijks een gastspreker die een speciaal onderwerp belicht

waar we in de hulpverlening mee te maken kunnen krijgen.

Dit is ook allemaal te zien op het rooster van de oefenavonden van het seizoen 2022-2023. 

De beste ervaring doet u op in de praktijk.
De E.H.B.O.'ers die net hun diploma behaald hebben en meelopen op een evenement krijgen een mentor toegewezen.
Dit doen we zodat de 'nieuwe' E.H.B.O.'er niet gelijk in het diepe gegooid wordt.

De EHBO vereniging Buren is officieel Reanimatie partner van de Hartstichting.

Ook werken wij samen met de Nederlanse Reanimatie Raad. 
Het doel van de Hartstichting en de Reanimatie partners is laagdrempelige en kwalitatieve bijdrage leveren

 

aan de verbetering van de overlevingskansen na een hartstilstand.

Indien u de opleiding E.H.B.O. of reanimatie bij ons wilt volgen kunt u op één van die pagina's het inschrijfformulier invullen.