Koninklijke Nederlandse EHBO Vereniging Buren

De KNV EHBO afdeling Buren (ook wel genoemd Algemene EHBO vereniging Buren)

is per 01-01-2008 een ANBI (algemeen nut beogende instelling).

Dat betekend dat wij geen erf- of schenkbelasting hoeven te betalen over een schenking of nalatenschap.

 

Op deze pagina zijn de gegevens gepubliceerd, die de overheid verplicht stelt voor ANBI’s per 01-01-2021 voor kleine ANBI's.
Verenigingsgegevens: Algemene EHBO Verening Buren, aangesloten bij de KNV EHBO.
Postadres: Binnenweg 20
Postcode + plaats: 4001 ER Tiel
Telefoon: 06-13218979
Internet: www.ehbo-buren.nl
Email: ehbo-buren@live.nl
IBAN: NL29 INGB 0002 9038 72
Kvk: 40157436
RSIN (Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer): 802451755

 

 

Bestuursleden:

Voorzitter & evenementencoördinator: Dhr. Frans Vrencken

2e Voorzitter & algemeen lid: Dhr. Leo van Kuijl

Secretaris & vertrouwenspersoon: Dhr. Jos Thomassen

Penningmeester & website/social media : Mevr. Deborah ThomassenEen duidelijke beschrijving van de doelstelling van de ANBI
De doelstelling van de KNV EHBO afdeling Buren is het verlenen van eerste hulp bij ongelukken te bevorderen.

Wij trachten dit doel te bereiken door:
1.Het organiseren van opleidingscursussen, waarbij zowel theoretisch als praktisch onderricht gegeven

wordt in het verlenen van Eerste Hulp bij Ongelukken.
2.Het organiseren van herhalingscursussen met als doel om de aangeleerde competenties te onderhouden

en te verdiepen en te verbreden.
3.Het verstrekken van hulp bij sport- en spelwedstrijden, evenementen, open dagen, koningsdag, etc.

 


Het beloningsbeleid
Het bestuur en de leden van de vereniging bestaan alleen uit vrijwilligers.

Dit betekent dat de gemaakte kosten vergoed worden en er soms een vrijwilligersvergoeding wordt gegeven.
De meeste vrijwilligers zien hier echter van af en schenken dit bij voorbaat alweer terug aan de vereniging.
De instructeur wordt ingehuurd op basis van een modelovereenkomst. 
De lotussen worden ingehuurd, de tarieven worden bepaald door de lotuskring.

 

 

 

ANBI