Oefenavonden

De herhalingslessen van 2018-2019 zullen weer op de maandagavonden van 20.00-22.00 uur zijn in in de brandweerkazerne in Buren

De cursisten draaien deze avonden ook mee, naderhand zullen zij nog 3 extra lessen krijgen ter voorbereiding op het examen.
Mocht er een groep van 6 cursisten zijn dan wordt er een aparte groep gevormd die les krijgt op de andere maandag avonden.

Agenda herhalingslessen seizoen 2018-2019
Aantal Datum Soort les Onderwerpen Competenties
1. 10-09-2018 Reanimatieles 1e avond De deelnemers krijgen bericht op welke avond ze zijn ingedeeld 2 + 4
17-09-2018 Reanimatieles 2e avond De deelnemers krijgen bericht op welke avond ze zijn ingedeeld 2 + 4
24-09-2018 Reanimatieles 3e avond De deelnemers krijgen bericht op welke avond ze zijn ingedeeld 2 + 4
2. 08-10-2018 Herhalingsles Ontwrichting en botbreuken + vervoer over korte afstand 10 + 16
3. 29-10-2018 Herhalingsles Shock + brandwonden + elektriciteitsongevallen 6 + 8+ 13
4. 12-11-2018 Herhalingsles Koudeletsels + warmteletsels + verdrinkingsreanimatie 2 + 14 + 15
5. 26-11-2018 Herhalingsles Ernstige uitwendige bloedingen + uitwendige wonden + verbandleer 1 + 5 + 7 + 17
6. 10-12-2018 Gastles Epilepsie 2 + 3
7. 17-12-2018 Herhalingsles Letsels oog, neus, oor, tand + eerste hulp aan kinderen, ziektes 11 + 20
8. 07-01-2019 Oefenavond Oefenavond op locatie 1 t/m 20
9. 21-01-2019 Toets + spel Wat hebben we geleerd Diverse
10. 04-02-2019 Algemene ledenvergadering Uitreiken 6 jaarspeldjes + 3 zilveren draagspeldjes 25 jaar N.V.T.
11. 11-02-2019 Extra: vrijwillige reanimatie herhaling Van tevoren aanmelden bij de secretaris 2 + 4
12. 18-02-2019 Extra: sportletsel + tapen Van tevoren aanmelden bij de secretaris N.V.T.


Jaarlijkse competentietraining
1. Vijf belangrijke punten van eerste hulp
2. Stoornissen in het bewustzijn
3. Stoornissen van de ademhaling
4. Stoornissen in de bloedsomloop
5. Ernstige uitwendige bloedingen
6. Shock

Tweejaarlijkse competentietraining
7. Uitwendige wonden
8. Brandwonden
9. Kneuzingen en verstuikingen
10. Ontwrichting en botbreuken
11. Letsels oog, neus, oor, tand
12. Vergiftiging
13. Elektriciteitsongevallen
14. Koudeletsels
15. Warmteletsels
16. Vervoer over korte afstand
17. Verband- en hulpmiddelen
18. Het menselijk lichaam
19. Steken en beten
20. Eerste hulp aan kinderen, ziektes